2 volwassenen op straat

Het RIVM bereidt zich voor op de uitvoering van de coronavaccinatie. Zodra er een veilig en goedwerkend vaccin tegen het nieuwe coronavirus is, wordt dit snel en zorgvuldig ingezet voor vaccinatie van de doelgroepen. Dat zijn in eerste instantie ouderen vanaf 60 jaar, mensen die tot een medisch risicogroep horen en zorgmedewerkers die direct contact hebben met deze groepen. Uiteindelijk zal vaccinatie voor iedereen beschikbaar zijn. Dat heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag besloten op basis van het advies van de Gezondheidsraad

Voorbereidingen

Het RIVM heeft veel ervaring met de coördinatie en uitvoering van vaccinatieprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de griepprik en de pneumokokkenprik. De afgelopen maanden zijn 25 miljoen veiligheidsnaalden besteld. Ook zijn er, speciaal voor de vaccins die bij een temperatuur van -70 graden bewaard moeten worden, extra supervriezers gekocht. Verder bestaat de voorbereiding uit regelen van beveiligde opslaglocaties en bijvoorbeeld transport en distributie. Ook komt er een landelijk registratiesysteem speciaal voor de COVID-19-vaccinatie, belangrijk met het oog op het registreren, monitoren en waarschuwen voor eventuele bijwerkingen. 

Rollen en verantwoordelijkheden 

Momenteel zijn het RIVM en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  in gesprek met onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging)), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), bedrijfsartsen, instellingsartsen en ziekenhuizen over de rollen en verantwoordelijkheden bij het toedienen van de vaccinaties. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de bestaande en bewezen structuur van andere vaccinatieprogramma’s.