De LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn Lyme borreliose zal in 2012 aangepast worden op basis van de nieuwe CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg)-richtlijn. Een Commissie van het CBO werkt op dit moment aan een herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008.

Een CBO-conceptversie is in november gepubliceerd. De definitieve versie wordt in de loop van 2012 verwacht. In de nieuwe richtlijn zal ook aandacht zijn voor het al dan niet geven van antibiotische profylaxe na een tekenbeet.
In de conceptversie van november is op pagina 156 de volgende paragraaf opgenomen:

Aanbeveling
Geef aan niet-zwangere personen van 8 jaar of ouder na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis van 200 mg doxycycline indien de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten en de profylaxe kan worden gestart binnen 72 uur na het verwijderen van de teek.
Overweeg bij zwangeren en kinderen tussen zes maanden en acht jaar oud na een tekenbeet antibiotische profylaxe in de vorm van één dosis azitromycine van 500 mg of 10 mg/kg kilogram (kilogram) bij kinderen indien de teek langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten en de profylaxe kan worden gestart binnen 72 uur na het verwijderen van de teek.

Het is nog onbekend of deze aanbeveling in deze vorm ook in de definitieve versie van de CBO Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg (Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg) terecht zal komen. Huisartsen kunnen bij vragen van patiënten na een tekenbeet (die langer dan 24 uur aangehecht heeft gezeten) rekening houden met deze conceptrichtlijn.