Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.

Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Op de website van het Europese Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding en van de WHO World Health Organization (World Health Organization) worden de meest recente ontwikkelingen rond het virus gemeld.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het RIVM, afdeling Persvoorlichting, (030) 274 28 40.