Met onze opdrachtgever, het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu, is overeengekomen de (voorlopige) tarieven 2017 voor de diverse laboratoriumbepalingen in het kader van het bevolkingsonderzoek PSIEPrenatal Screening for Infectious Diseases and Erythrocyte Immunisation gelijk te houden aan de tarieven voor 2016 en 2015.

Voor 2017 worden de tarieven t.o.v. 2015 en 2016 niet geïndexeerd. De definitieve tarieven worden aan het eind van het jaar formeel vastgesteld.