Op 2 oktober staat de terugkomdag voor inspecteurs Tatoeëren en Piercen op het programma. De terugkomdag wordt gecombineerd met het symposium van het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid), dat op dezelfde dag gepland is.

Onduidelijkheid over Hyaluronzuur

Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat het inbrengen van hyaluronzuur (op diverse manieren) niet is toegestaan.  Er is hierover contact geweest met IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) maar ook bij hen is hierover nog geen duidelijkheid.

Hyaluronzuur is geen geneesmiddel, maar een medisch hulpmiddel en valt hierdoor niet onder de wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Er zijn verschillende manieren om hyaluronzuur in te brengen. Deze zouden vallen onder de wet BIG wanneer deze de samenhang van het huidweefsel doorbreken. De vraag is echter of dit met de nieuwere technieken ook het geval is. Afgesproken wordt dat het inbrengen van Hyaluronzuur nu niet wordt afgekeurd. Hierbij moet worden aangegeven dat het mogelijk wel een voorbehouden handeling is en dit, zodra IGZ een uitspraak heeft gedaan, alsnog afgekeurd kan worden


Thuistatoeëerders en inschrijving bij de KvK Kamer van Koophandel (Kamer van Koophandel).

We krijgen regelmatig vragen over de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Met name of het voor thuistatoeëerders noodzakelijk is om ingeschreven te staan bij de KvK.

Ook  thuistatoeëerders moeten net als ondernemers staan ingeschreven in de KvK. Als ze geen KvK-nummer hebben is dit ten onrechte (ze weten niet dat het verplicht is of het gaat om zwart werk). De vergunning kan dan niet verleend worden omdat deze enkel aan ondernemers wordt verleend en een ondernemer staat ingeschreven in de KvK. Een nog ander misverstand is dat er wel eens gedacht wordt dat thuistatoeëerders dit alleen als hobby doen en überhaupt geen vergunning nodig hebben. Zonder vergunning mogen er nooit tatoeages, piercings of PMU permanente make up (permanente make up) gezet worden!

Moedervergunning-dochtervergunningen

Over moeder- en dochtervergunningen worden vragen gesteld over het intrekken van vergunningen en over de vindbaarheid in Tatoeus.


In de praktijk kan iemand een dochtervergunning aanvragen als deze ondernemer al in het bezit is van een moedervergunning op een andere locatie voor dezelfde activiteit(en). In principe kan eenzelfde ondernemer een onbeperkt aantal dochtervergunningen aanvragen zolang de moedervergunning nog geldig is. Er kan een probleem ontstaan als op één van de locaties (of dat nu een moederlocatie of een dochterlocatie is) de vergunning wordt ingetrokken. Vervallen dan automatisch alle overige vergunningen ook? Nee, vooralsnog is dit niet het geval. Alleen de vergunning van de betreffende locatie wordt ingetrokken. De andere vergunningen blijven geldig.In Tatoeus kun je heel gemakkelijk zien welke dochtervergunningen er onder een moedervergunning hangen. Ga naar uitklapveldje ‘selectie’, selecteer ‘moedervergunning’ en je ziet alle locatie die een moedervergunning zijn. Klik op de locatie waarvan je wilt weten welke dochtervergunningen eronderhangen en je ziet alle dochtervergunningen.

Body-sculpting niet onder warenwet

Er wordt gevraagd of body-sculpting is toegestaan, met name omdat bij het verwijderen, en soms ook bij het aanbrengen, gesneden moet worden.

Het inbrengen en verwijderen valt niet onder de warenwet. Het eventuele snijden is echter ook géén voorbehouden handeling onder de wet BIG. De wet BIG richt zich namelijk alleen op medische beroepsuitoefenaars. Als inspecteur keur je de handeling dan ook niet af, het laten uitvoeren van deze handeling door een piercer valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Dat betekent ook dat bij onvrede of twijfel over het handelen van de piercer door de klant een civielrechtelijke procedure gestart kan worden.

Dry Loc Pads

De Dry Loc Pads die soms worden aangetroffen mogen door inspecteurs niet worden goedgekeurd.
Ondanks dat het een heel doeltreffend product lijkt, goed absorberend en niet plakkend op de wond, is het uitgesloten van toepassing omdat het niet steriel is. De wijze van absorberend verbinden valt onder methode 3, zoals deze in de richtlijn is beschreven en is daardoor niet toegestaan.

Opschorten van termijnen

Het is bij de inspecteurs tatoeëren, piercen en PMU algemeen bekend dat de termijn van 8 weken niet overschreden mag worden.

De Algemene Wet Bestuursrecht zegt dat er binnen 8 weken besloten moet worden op een aanvraag. Je kunt deze periode met een redelijke termijn verlengen, maar dan moet je de ondernemer daar wel schriftelijk van in kennis stellen (je schort de beslissingsperiode op).

Indien je zou vergeten om de ondernemen schriftelijk in kennis te stellen van de termijn waarin hij een beslissing kan verwachten, dan loopt de termijn van rechtswege af en geldt vanaf 1 december 2009 de Lex Silencio Positivo. (De vergunning wordt geacht afgegeven te zijn). Daarom moeten we ook controleren of er niet nog een aantal zaken administratief afgehandeld moet worden (bijvoorbeeld een uittreksel uit de Kamer van koophandel dat ontbreekt). Geef in zo’n geval schriftelijk aan dat de aanvraag nog niet in behandeling kan worden genomen omdat de aanvraag niet compleet is.


Allergisch voor nitril

Van een van onze GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-inspecteurs is de vraag gekomen wat te doen indien iemand met een PMU-vergunning last heeft van een nitrilallergie. Deze allergie wordt onder andere beschreven op de website van MedicaMarkt. Formeel moet je erg voorzichtig zijn met uitzonderingen maken. Vanuit de richtlijnen staan wij immers alleen nitril handschoenen toe, die ook nog eens aan de bekende Nen-normeringen moet voldoen. In dit geval zou het de consequentie hebben, dat iemand zijn of haar beroep niet meer uit kan oefenen. Bij het evalueren van de richtlijnern in 2013 zullen we dit punt meenemen. Een individuele inspecteur kan een uitzondering maken tijdens zijn of haar inspectie. In Duitsland hebben ze dit opgelost door de beschreven allergie altijd formeel vast te laten leggen door een arts. Die geeft een medische verklaring af en op grond van die verklaring zou een ander type handschoen ter keuring aan de desbetreffende inspecteur voorgelegd kunnen worden. Hierdoor blijft benadrukt dat het om een individuele uitzondering gaat en wordt precedentwerking zoveel mogelijk voorkomen.

Nieuwe naaldmodule en stuurmachine voor PMU

Deze link geeft informatie over de nieuwe naaldmodule en stuurmachine die we sinds enkele maanden in Nederland tegenkomen. Hulscher Cosmetics is de officiële distributeur van Biotek voor Nederland.

Binnen het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) hebben wij de naaldmodule op lekken getest. Op grond van de praktijktest kon geen lekkage worden vastgesteld. Op verzoek van het LCHV heeft Hulscher Cosmetics aanvullende informatie aangeleverd over de membraan die terugslag c.q. lekkage van bloed/inkt richting de PMU pen te voorkomt. Op basis van deze gegevens hebben wij kunnen vaststellen dat de naaldmodule aan de eisen die in de LCHV-richtlijn worden gesteld voldoet.

Ook is er door GGD-inspecteurs gevraagd of de stuurmachine aan de eisen voldoet. Deze vraag wordt ook wel eens gesteld met betrekking tot nieuwe stuurmachines die gesignaleerd worden binnen de tatoeagestudio's. In de richtlijnen worden er vooralsnog geen aanvullende eisen gesteld aan de stuurmachines.