Op initiatief van de NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie) en de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) heeft op 11 september 2015 een groep deskundigen deze vraag proberen te beantwoorden. Aanleiding is dat discussie is ontstaan over nut en noodzaak van de bestrijding van VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok) (Vancomycine Resistente Enterokokken).

Onder de deskundigen waren artsen-microbiologen, infectiologen en deskundigen infectiepreventie.

In de peiling onder de deskundigen werd geconcludeerd dat het op dit moment niet aan de orde is de bestrijding van VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok) als BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) los te laten. Tevens is vastgesteld welke gegevens nodig zijn om een betere afweging te kunnen maken. De uitkomsten van de peiling onder deskundigen vindt u hier