In de eerste uren van 2016 is in veel steden van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd "zeer slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex

De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Geleen. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 694 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht op veel plaatsen gedaald tot normale waarden. In de noordelijke provincies gaat dit langzamer dan verwacht en zullen de concentraties waarschijnlijk in de loop van de ochtend terugkeren naar normaal.

Klachten fijn stof

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Meer informatie

De gemeten uurconcentraties en de verwachting zijn zichtbaar op de nieuwe gezamenlijke website (http://www.luchtmeetnet.nl/) van alle luchtmeetnetten in Nederland. De Atlas leefomgeving (http://www.atlasleefomgeving.nl/) heeft de kaarten van Nederland tijdens de jaarwisseling beschikbaar gesteld.

App Mijn Luchtkwaliteit

Met de gratis app luchtkwaliteitsapp van het RIVMGGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) kan iedereen nagaan of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Ook kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen. De app is beschikbaar voor iOS en AndroidOok is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712.

Waarschuwingsdrempel aangepast

Vanwege nieuwe inzichten in de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging waarschuwt het RIVM vanaf nu eerder dan voorheen voor smog door fijn stof. Er gaat een bericht uit bij een verwachte daggemiddelde concentratie van fijn stof vanaf 70 microgram per kubieke meter.  Voorheen was dit 200 microgram per kubieke meter. Hiermee komt het Nederlandse waarschuwingssysteem vrijwel overeen met de smogregeling in België, waardoor er geen verschil in waarschuwingen in de grensstreek is. 

Externe links