Op 21 december 2017 heeft Paul Blokhuis, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu) de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om de hielprikscreening gefaseerd uit te breiden van 19 tot 31 aandoeningen.

De uitbreiding gebeurt in de periode van 2018-2022. De uitbreiding levert gezondheidswinst op. Er worden bij meer kinderen ziektes opgespoord, die behandeld kunnen worden.
 
Begin juli 2017 adviseerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met een uitvoeringstoets de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu over de wijze waarop de hielprikscreening kan worden uitgebreid. Het advies was om dat gefaseerd te doen. Ook is voor elke aandoening aanvullend onderzoek nodig. Zo start in april 2018 een regionale studie (SONNETScreening Onderzoek Nederland met TRECs) om een ernstige, zeldzame immuundeficiëntie (SCIDSevere Combined Immune Deficiency) toe te voegen aan de hielprik. Meer informatie over deze studie is te vinden op www.sonnetstudie.nl. Sinds januari 2017 werd de hielprikscreening al uitgebreid met twee ernstige, erfelijke bloedaandoeningen (alfa- en bèta-thalassemie).