Het wordt geleidelijk aan minder warm, waardoor gezondheidsrisico’s van hitte en smog afnemen. Het nationaal hitteplan is niet meer actief in de kustprovincies (Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland), maar wel in de rest van Nederland. Er is nog een kleine kans dat in het oosten lokaal matige smog door ozon ontstaat.

Uit verwachtingen van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) blijkt dat het in het oosten, midden en zuiden van het land nog warm blijft, met maximumtemperaturen boven de 27 graden. Daarom is het hitteplan nog wel actief in de overige provincies. Dit betekent dat het in deze gebieden nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken.

Maatregelen bij hitte

Bij hitte is het belangrijk dat men voldoende drinkt. Ook is het voor kwetsbare mensen belangrijk dat zij dunne kleding dragen, in de schaduw blijven en lichamelijke inspanning in de middag beperken. Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning.

Smog door ozon

De drempel van matige smog door ozon kan aan het einde van de middag of in het begin van de avond in oost Nederland worden overschreden. In de rest van Nederland is de smog door ozon voorlopig voorbij. Vanaf donderdag wordt er in het gehele land geen smog meer verwacht.

Bij smog adviseert het RIVM om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral kinderen en mensen met ziekten aan de luchtwegen kunnen dan hinder ondervinden. Wie klachten krijgt, kan het beste zoveel mogelijk binnen blijven.