Er is op 12 januari minder luchtverontreiniging dan verwacht. De fijnstofconcentraties zijn weliswaar gestegen en de luchtkwaliteit is hierdoor matig, maar er wordt geen verdere stijging verwacht.

Personen zonder luchtwegklachten kunnen hun dagelijkse activiteiten zonder problemen voortzetten. Bij matige luchtkwaliteit adviseert het RIVM personen die gevoelig zijn voor smog te overwegen om lichamelijke inspanning te verminderen. 

Fijn stof is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes. Het wordt veroorzaakt door verschillenden bronnen, zoals landbouw/veeteelt en verkeer.