Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de methoden die er zijn om de risico’s van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) te beoordelen in oppervlaktewater. Het RIVM beschrijft voor verschillende vormen van gebruik welke methode het meest geschikt is. Met dit overzicht kunnen waterbeheerders in heel Nederland zelf een start maken om vragen hierover te beantwoorden. Bijvoorbeeld of zwemmen in een recreatieplas veilig is. Dit overzicht is een eerste stap. Hierna gaat het RIVM ook voorbeeldberekeningen opstellen. Het opstellen van deze generieke handreiking voor de risicobeoordeling is een wens van zowel de waterschappen als het RIVM.

Er is in de samenleving veel aandacht voor de schadelijke effecten van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in onze leefomgeving. Ook in het oppervlaktewater zitten vaak verschillende PFAS. Welke PFAS dat zijn en hoeveel er in het water zitten verschilt. Ook maakt het uit waar het water voor gebruikt wordt.

Het RIVM krijgt veel vragen over PFAS in oppervlaktewater

Waterschappen vragen het RIVM regelmatig om voor een specifiek gebruik op een specifieke locatie het risico in te schatten. Bijvoorbeeld: Kan er in deze recreatieplas veilig gezwommen worden? Of: Kan ik groenten eten die besproeid zijn met dit water?

Het RIVM verwacht in de toekomst meer van dit soort vragen en wil de waterschappen en andere overheden ondersteunen bij het uitvoeren van dit werk door het beschikbaar stellen van kennis.

Generieke handreiking helpt waterschappen bij beantwoording vragen

Waterbeheerders en het RIVM delen de wens voor een generieke handreiking. Het Waterschap Rivierenland heeft aan het RIVM gevraagd deze handreiking op te stellen. Het is de bedoeling dat waterbeheerders en andere overheden in heel Nederland hiermee zelf een deel van de vragen naar de risico’s van PFAS kunnen oppakken.

Het RIVM heeft als eerste fase van deze opdracht een overzicht gemaakt van de methoden die er al zijn om de risico’s van PFAS in oppervlaktewater te beoordelen. Ook komen belangrijke ontwikkelingen aan bod, zoals het afleiden van een PFAS-risicogrens voor zwemmen. In de tweede fase van dit onderzoek zal het RIVM een toelichting geven aan de hand van een aantal voorbeeldberekeningen.

Lees verder in de kennisupdate: PFAS verontreinigingen: een overzicht van beschikbare risicobeoordelingsinstrumenten voor gebruiksfuncties van oppervlaktewater.