Tijdens de jaarwisseling dit jaar wordt er relatief weinig smog door fijn stof verwacht. Alleen in de 2 uur na de jaarwisseling zal in stedelijk gebied de luchtkwaliteit kortstondig “slecht” en lokaal zelfs “zeer slecht” zijn. Daarna daalt de hoeveelheid fijn stof door de verwachte zuidwestenwind en de lichte regen. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Waarschuwingsdrempel aangepast

Vanwege nieuwe inzichten in de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging waarschuwt het RIVM vanaf nu eerder dan voorheen voor smog door fijn stof.. Er gaat een bericht uit bij een verwachte daggemiddelde concentratie van fijn stof vanaf 70 microgram per kubieke meter. Dit was voorheen 200 microgram per kubieke meter. Hiermee komt het Nederlandse waarschuwingssysteem vrijwel overeen met de smogregeling in België, waardoor er geen verschil in waarschuwingen in de grensstreek is.

Met de gratis app luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) milieudienst Rijnmond kan iedereen nagaan of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Ook kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

De gemeten uurconcentraties en verwachtingskaarten zijn zichtbaar op de nieuwe gezamenlijke website (http://www.luchtmeetnet.nl/) van alle luchtmeetnetten in Nederland. De Atlas leefomgeving (http://www.atlasleefomgeving.nl/) zal op 1 januari de kaarten van Nederland tijdens de jaarwisseling beschikbaar stellen. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712.

Externe links