GGD priklocatie

Het RIVM publiceert vanaf vandaag wekelijks de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad per wijk, zowel cumulatief als uitgesplitst per kalenderweek. Deze gegevens, beschikbaar vanaf de start van de vaccinatiecampagne in 2021, zijn te vinden via RIVM open data. Vanaf volgende week zijn de actuele cijfers vanaf woensdag om 15.15 uur te zien. 

De vaccinatieopkomst verwijst naar het deel van de bevolking dat tenminste één COVID-19 vaccinatie heeft gehad. De vaccinatiegraad verwijst naar een afgeronde basisserie COVID-19 vaccinatie.

De gegevens zijn gebaseerd op alle vaccinaties geregistreerd in CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem), uitgevoerd door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en, huisartsen en overige uitvoerders. De CIMS data bevatten geen informatie over doorgemaakte COVID-19 infectie. Hierdoor worden personen met doorgemaakte COVID en één vaccinatie niet meegenomen als volledig gevaccineerd.

CIMS data omvat alleen gegevens van vaccinaties indien de gevaccineerde toestemming heeft gegeven voor centrale registratie van hun vaccinatie(s) in CIMS. We schatten dat ongeveer 7% van de gevaccineerden geen toestemming geeft voor centrale registratie. Verschillen tussen wijken in de vaccinatiegraad kunnen daarom zowel te wijten zijn aan een lagere vaccinatiegraad, als aan een lager percentage van gevaccineerden dat toestemming gaf voor registratie in CIMS.