Schadelijke gezondheidseffecten van voedingssupplementen met te hoge gehaltes synefrine, die gebruikt worden om af te vallen of sportprestaties te verbeteren, kunnen niet worden uitgesloten. Daarom is wetgeving gewenst waarin een maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen wordt vastgelegd, aldus het RIVM en het RIKILT. 

Synefrine is een stof die van nature voorkomt in citrusvruchten en vooral in bittersinaasappel (Citrus aurantium). De stof wordt steeds vaker gebruikt in voedingssupplementen sinds de verwante stof efedrine is verboden. Efedrine is verboden omdat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Op dit moment bestaat er in Nederland geen specifieke wetgeving voor de maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen. Volgens onderzoekers van het RIVM en RIKILT Wageningen University & Research is dat wel gewenst omdat bij gebruik van voedingssupplementen met synefrine ongewenste effecten niet kunnen worden uitgesloten, zo blijkt uit een risicobeoordeling van de onderzoeksinstituten. Het RIVM heeft tevens een breder onderzoek naar gebruik en risico's van sportvoedingssupplementen uitgevoerd.

Effecten op hart- en vaatstelsel

Synefrine kan de bloeddruk verhogen. Daarnaast kan synefrine andere schadelijke effecten op het hart- en vaatstelsel veroorzaken. Dit aspect is vooral relevant omdat mensen met overgewicht, de doelgroep voor middelen om af te vallen, een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. Ook kan synefrine mogelijk de werking van diverse geneesmiddelen beïnvloeden. De effecten van synefrine kunnen bovendien worden versterkt in combinatie met cafeïne en/of lichamelijke activiteit. 

Geen veilige dosering bepaald

Doordat onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de veiligheid van synefrine, kan op dit moment echter geen veilige dosering bepaald worden. Vooral gegevens over effecten na langdurig gebruik van synefrine ontbreken nog. Wel kan met behulp van de beschikbare gegevens een (indicatieve) maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in voedingssupplementen worden vastgesteld. Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit brengt binnenkort een advies hierover uit.