Sinds vorig jaar juni zijn er - dankzij de terugkoppeling vanuit de beroepsgroepen - aanpassingen doorgevoerd in de minimale dataset die moet worden vastgelegd voor de coloscopie- en pathologieverslagen. Het betroffen aanpassingen om de registratie te verbeteren en de nauwkeurigheid en volledigheid te verbeteren.