Sinds vorig jaar juni zijn er - dankzij de terugkoppeling vanuit de beroepsgroepen - aanpassingen doorgevoerd in de minimale dataset die moet worden vastgelegd voor de coloscopie- en pathologieverslagen. Het betroffen aanpassingen om de registratie te verbeteren en de nauwkeurigheid en volledigheid te verbeteren.

Deze nieuwe dataset is vanaf eind juni 2015 elektronisch aan te leveren (of vanaf het moment dat uw leverancier uw systeem heeft ge├╝pdatet).

De ervaringen met deze nieuwe dataset zijn input voor de volgende versie. Voor deze update kunt u wijzigingsverzoeken indienen.