Voor de uitvoering, monitoring en evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker worden gegevens vastgelegd en vindt er gegevensuitwisseling plaats tussen betrokken ketenpartijen. Welke gegevens op welke manier worden geregistreerd is vastgelegd in de dataset. Deze worden met enige regelmaat geactualiseerd. Voor de komende actualisatie van de dataset voor pathologie en MDL De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (De Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen)-gegevens (V5) kunnen tot 1 juli 2016 wijzigingsverzoeken worden doorgegeven.

De inhoud van de huidige minimale dataset voor het bevolkingsonderzoek kunt u hier bekijken: coloscopie en pathologie. Het kan zijn dat uw leverancier er op verzoek van gebruikers een uitgebreidere registratie van heeft gemaakt.

Voorstellen voor wijziging kunt u alleen indienen via het invulformulier. Het volledig ingevulde formulier kunt u mailen naar de secretaris van de redactieraad via helpdesk@fsb-lbo.nl.