Zaterdag 11 februari is er smog door fijnstof over heel Nederland en mogelijk op zondag 12 februari ook. De verwachting voor zondag is gebaseerd op de gemeten concentraties van zaterdag 11 februari en op de ongunstige weersomstandigheden met betrekking tot fijnstof. De luchtkwaliteit kan zondag 12 februari ’onvoldoende’ zijn volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen, ouderen en mensen die zich inspannen in de buitenlucht. Het RIVM adviseert mensen die hinder ondervinden om zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Meer informatie

De gemeten uurconcentraties en de verwachting zijn zichtbaar op de gezamenlijke website luchtmeetnet.nl van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712.