Zaterdag 29 juni 2019 is er in het midden en zuiden van Nederland kans op smog door ozon. Naar verwachting is de luchtkwaliteit dan "slecht". Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.

Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Ozonverwachting vanaf zondag

Op zondag 30 juni is er alleen in het uiterste zuiden en oosten van Nederland nog een kleine kans op smog. De verwachting is dat op maandag 1 juli de luchtkwaliteit in heel Nederland aanzienlijk verbetert.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.
Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EUEuropean Union -informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu brengt dan een waarschuwing uit. De luchtkwaliteit is dan "slecht " volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. De luchtkwaliteit is dan “zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex. Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Meer informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOSNederlandse Omroep Stichting-Teletekst pagina 711 en 712 en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMRMilieudienst Rijnmond, provincie Limburg, OMWBOmgevingsdienst Midden en West Brabant en ODRAOmgevingsdienst regio Arnhem.
  • Op https://www.rivm.nl/lucht/overschrijdingen zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties te bekijken, die de meetstations van het Landelijk Meetneet Luchtkwaliteit de afgelopen dagen hebben gemeten.
  • Dossier Smog.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds.