Om thuis zelf het radioactieve gas ‘radon’ te meten, adviseert het RIVM de gesloten variant van de ‘alfa track detector’. Belangrijk is ook dat de radonmeter gecertificeerd is volgens ‘NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm)-EN-ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) 11665-4’. Er zijn verschillende soorten radonmeters te koop. Het RIVM zocht uit welke het meest geschikt is om thuis het jaargemiddelde radonconcentratie te meten.

Met een radonmeter meten mensen zelf hoeveel radon in een gebouw of woning zit. Als de concentratie boven de referentiewaarde komt, kunnen ze maatregelen nemen zoals ventileren om de concentratie  te verlagen. 

Het beste is om in de wintermaanden te meten. In die tijd van het jaar is de gemiddelde radonconcentratie in huis namelijk hoger dan in de zomer. Dit komt door de weersomstandigheden en doordat huizen in de winter minder worden geventileerd. De radonconcentratie kan het beste worden gemeten in een of twee ruimtes die het meest gebruikt worden. Meestal zijn dat de woonkamer en een slaapkamer. 

Radon is een radioactief gas dat van nature ontstaat in de bodem en in bouwmaterialen die daarvan zijn gemaakt. Vanuit de bodem en deze materialen kan radon in gebouwen en dus ook in woningen terechtkomen. Radon verandert uit zichzelf in andere radioactieve stoffen, die zich aan zwevende deeltjes in huis hechten. Als mensen die deeltjes inademen, blijven ze achter in de longen en geven ze straling af. Hierdoor wordt de kans op longkanker groter, vooral bij rokers.