Het Verdag van Rotterdam voorkomt het transport van gevaarlijke stoffen zonder voorkennis van het ontvangende land.. Begin april 2011 nomineerde het Chemical Review Committee zes nieuwe stoffen, waaronder endosulfan en PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten).

Het Verdrag van Rotterdam is een verdrag van de Verenigde Naties ( UNEP United Nations Environment Programme (United Nations Environment Programme) en FAO Food and Agriculture Organization (Food and Agriculture Organization)) voor internationale handel in gevaarlijke stoffen.
Op dit moment omvat het Verdrag van Rotterdam 40 stoffen, waaronder PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls)’s, asbest, (methyl-)parathion, kwik en kwikverbindingen. Er mag geen transport plaatsvinden van stoffen die opgenomen zijn in het Verdrag van Rotterdam zonder instemming van het ontvangende land. Deze procedure wordt Prior Informed Consent  genoemd.
Partijen binnen het Verdrag informeren elkaar over eventuele gevaren en veiligheidsmaatregelen. Het Verdrag is in de Europese Unie geïmplementeerd in Verordening 689/2008 voor de in- en uitvoer van gevaarlijke stoffen.
Het RIVM zit namens Nederland in het Chemical Review Committee ( CRC Chemical Review Committee (Chemical Review Committee)) van het Verdrag van Rotterdam. In dit comité overleggen wetenschappers uit 31 landen over het al dan niet nomineren van stoffen.
Het CRC heeft in 2011 voorgesteld om endosulfan, azinphos-methyl, PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), pentaBDE, octaBDE en de formulering Gramoxone Super (actief ingrediënt paraquat) aan te bevelen voor opname in het Verdrag.
Over de bestrijdingsmiddelen endosulfan en Gramoxone Super werden pittige discussies gevoerd. India protesteerde fel tegen nominatie van deze stoffen. Op basis van een ruime meerderheid nam het comité deze stoffen uiteindelijk wel aan.
Het CRC legt haar aanbevelingen voor aan de Conference of the Parties, die in juni 2011 een definitieve beslissing neemt over opname van de stoffen in het Verdrag van Rotterdam. De verwachting is dat de (politieke) strijd rond endosulfan en paraquat weer zal oplaaien.

Voor meer informatie: zie http://www.pic.int/