Jaarlijks onderzoekt het RIVM hoeveel mensen ziek worden van 14 ziekteverwekkers (zoals Salmonella, Campylobacter of Listeria) die via voedsel in het menselijke lichaam terecht komen. Deze voedsel-gerelateerde ziektelast wordt uitgedrukt in DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)’s (Disability Adjusted Life Year), een internationaal gehanteerde maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig overlijden. Het aantal DALY’s als gevolg van de 14 ziekteverwekkers is voor 2017 geschat op 4.200, en is daarmee lager dan in 2016 (4.700 DALY’s).

Naast deze ziektelast wordt ook een schatting gemaakt welke kosten hieraan verbonden zijn (cost of illness). Dit zijn directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiënt en/of zijn familie, zoals reiskosten. Ook de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim, worden hierin meegenomen. De kosten die verbonden zijn aan de 14 ziekteverwekkers die mensen via voedsel opliepen bedroegen 163 miljoen euro. Dit is minder dan de kosten in 2016 (173 miljoen euro).

Verschillende blootstellingsroutes

De onderzochte ziekteverwekkers worden niet alleen via voedsel aan de mens overgedragen (circa 40 procent), maar ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. Het verschilt per ziekteverwekker hoe groot het aandeel van de verschillende blootstellingsroutes is. De totale ziektelast van alle ‘routes’ is geschat op 11.000 DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)’s, en is daarmee lager dan in 2016 (12.000 DALY’s). De totale kosten zijn geschat op 391 miljoen euro en waren daarmee lager dan in 2016 (436 miljoen). De verschillen in DALY’s en kosten zijn grotendeels een gevolg van schommelingen in het aantal infecties dat de 14 ziekteverwekkers veroorzaakten.