Op het Nederlandse deel van het eiland Sint Maarten zijn twee personen besmet geraakt met het zikavirus. Het gaat om een inwoner van Sint Maarten en een Nederlandse reiziger. Al eerder raakten mensen met het zikavirus besmet binnen het Caribisch gebied, waaronder op het Franse deel van het eiland Sint Maarten. Het was te verwachten dat het virus zich ook zou verspreiden naar het Nederlandse deel van dit eiland. Voor reizigers naar Sint Maarten geldt nu ook het advies om overdag en in de vroege avond muggenwerende maatregelen te nemen. Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden wordt uit voorzorg geadviseerd om met een arts de noodzaak van een reis goed te overleggen. Hen wordt geadviseerd om reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen.

Zikakoorts

Het zikavirus veroorzaakt zikakoorts. Ongeveer 1 op de 5 mensen die besmet zijn met het zikavirus krijgt klachten. Meestal verloopt de ziekte vrij mild. De meest voorkomende klachten zijn: koorts, oogontsteking, hoofdpijn en huiduitslag. Er zijn aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus vroeg in de zwangerschap mogelijk een hersenafwijking (microcefalie) bij het ongeboren kind kan veroorzaken. Of er werkelijk een oorzakelijk verband is wordt onderzocht.

Beschermende maatregelen

Het is belangrijk om overdag en in de vroege avond tot aan de schemering zorgvuldig antimuggenmaatregelen te nemen in gebieden waar het zikavirus voorkomt. Dit verkleint het risico om gestoken te worden door een mug. Zwangere vrouwen die in dit gebied zijn wordt geadviseerd om deze muggenwerende maatregelen zeer zorgvuldig te nemen. Deze maatregelen zijn:

  • Draag bedekkende kleding
  • Smeer onbedekte huid in met een muggenwerend middel dat DEET diethyltoluamide (diethyltoluamide) (diethyltoluamide) bevat
  • Slaap altijd onder een (geïmpregneerde) klamboe of in een muggenvrije ruimte.

Reisadvies

Het RIVM adviseert zwangere vrouwen en vrouwen die tijdens of direct na de reis zwanger willen worden, om met een arts de noodzaak van een reis naar deze gebieden te overleggen. Overweeg om reizen die niet noodzakelijk zijn uit te stellen.

Patiënten in Nederland

In Nederland is tot nu toe bij ruim 30 personen het zikavirus vastgesteld (29 februari 2016). Zij zijn allemaal op reis besmet geraakt met het virus. Omdat in het Europese deel van Nederland de verantwoordelijke steekmuggen niet voorkomen, is verspreiding van het virus binnen Nederland zeer onwaarschijnlijk. Op de Nederlandse eilanden in de Caribische regio komen deze steekmuggen wel voor, en is er daarmee risico op verspreiding van de ziekte.

Voor algemeen reizigersadvies: www.lcr.nl