Man duwt rolstoel met bejaarde vrouw langs een kerk

Zorginstellingen in Nederland zijn door de Green Deal Duurzame Zorg bewuster geworden van duurzame zorg en willen hun zorg verder verduurzamen. Uit RIVM-onderzoek blijkt dat zorginstellingen daar voor een aantal thema’s, zoals circulaire economie, meer hulp bij nodig hebben. Het helpt hen als er thema’s worden geformuleerd die als eerste moeten worden aangepakt. Ook moet duidelijk zijn welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Duurzame zorgsector

Op dit moment is het lastig om kwantitatief iets te zeggen over wat er precies tot nog toe is bereikt. De partijen die verbonden zijn aan de Green Deal willen samen bepalen welke informatie nodig is om de ontwikkeling in de verduurzaming te kunnen volgen (indicatoren). Het is nodig om eerst heldere, nationale en meetbare doelen te stellen. Als de doelen, afspraken en indicatoren helder zijn, wordt het mogelijk dat alle aangesloten partijen op dezelfde manier gaan werken. Zo kunnen ze meer kennis opbouwen en zijn ze in staat om informatie en best practices met elkaar te delen. De zorgsector kan dan echt een stap zetten om te verduurzamen.

Green Deal

De Green Deal Duurzame Zorg is een Nederlands initiatief om de zorg minder belastend voor het milieu te laten zijn. Ruim 200 partijen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, hebben zich hierbij aangesloten. Deze partijen hebben vier pijlers bepaald: 1) Minder CO2 carbon dioxide (carbon dioxide)-uitstoot, 2) minder afval produceren en materialen en producten meer hergebruiken, 3) zorgen dat er minder medicijnresten in afvalwater terechtkomen, 4) een gezondere omgeving in de zorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil weten hoe groen de zorg nu is. Om dat aan te kunnen geven moeten per pijler de resultaten in beeld worden gebracht.