Vanaf 16 december 2019 krijgen zwangere vrouwen de 22 wekenprik aangeboden. Met deze vaccinatie beschermt een zwangere vrouw haar kind en zichzelf tegen kinkhoest. De 22 wekenprik is gratis en wordt aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)). Staatssecretaris Blokhuis van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft dit in 2018 besloten. Zwangere vrouwen moeten wel zelf een afspraak maken om de vaccinatie te halen bij een Jeugdgezondheidszorgorganisatie (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)).

22 wekenprik

De vaccinatie wordt gegeven vanaf de 22ste week in de zwangerschap. De moeder maakt daarop antistoffen aan tegen kinkhoest. Deze antistoffen komen via de navelstreng naar het kind. Het kind is daardoor na geboorte direct beschermd tegen kinkhoest totdat het zelf de eerste vaccinaties krijgt. Omdat er geen los kinkhoestvaccin is, wordt een combinatievaccin (DKT difterie, kinkhoest en tetanus (difterie, kinkhoest en tetanus)-vaccin) gebruikt. Dat beschermt ook tegen difterie en tetanus.

Kinkhoest

Sinds de jaren 90 komt kinkhoest regelmatig voor in Nederland. Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen en veroorzaakt heftige hoestbuien. Kinkhoest komt op alle leeftijden voor maar voor jonge baby’s is het gevaarlijk. Baby’s krijgen hun eerste vaccinatie pas als ze 2 maanden oud zijn. De eerste maanden zijn ze dus nog niet beschermd en juist dan zijn ze kwetsbaar. Elk jaar komen zo’n 170 baby’s met ernstige klachten in het ziekenhuis en overlijdt 1 baby aan kinkhoest.

Informatie en verwijzing

Vanaf 2 december zijn de verloskundig zorgverleners gestart met het informeren van zwangere vrouwen over de 22 wekenprik. Zij ontvangen dan een uitnodigingsbrief en een folder. Via de website www.22wekenprik.nl kunnen de vrouwen een afspraak maken bij een JGZ-organisatie in de buurt. Daar krijgen ze meer informatie over de prik, kunnen ze vragen stellen over het vaccinatieprogramma voor hun kind en krijgen  ze de prik .

Kind één prik minder

Met de invoering van de 22 wekenprik verandert voor de meeste kinderen het vaccinatieschema. Ze krijgen  één prik minder  en starten een maand later met hun eigen vaccinaties. De eerste vaccinatie is dan bij 3 maanden i.p.v. bij 2  maanden. De uitzonderingen op deze verandering zal de jeugdarts- of jeugdverpleegkundige bespreken met de zwangere vrouw.

Onderzoek naar veiligheid

Het vaccin is veilig voor moeder en kind. De afgelopen jaren is veel onderzoek in binnen- en buitenland gedaan naar de werkzaamheid en gevolgen van een kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Uit al deze onderzoeken bleek dat er geen verhoogde kans op bijvoorbeeld een miskraam of vroeggeboorte is tussen vrouwen die niet gevaccineerd zijn en vrouwen die wel gevaccineerd zijn. Ook bleek dat de vaccinatie in de zwangerschap zeer goed werkt. De  kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap is al jaren ingevoerd in onder meer Engeland, Spanje, Verenigde Staten en Australië.