Bij omgevingsveiligheid draait het om het afwegen van risico's. Wat zijn de risico's bij het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe zich snel ontwikkelende technologieën? Wat zijn bijvoorbeeld de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met de energietransitie?              

Het gaat hierbij om de gemeten en onderzochte risico’s, met soms grote onzekerheden, én om wat we als risico ervaren. Het RIVM doet naar deze risico’s en mogelijke effecten veel onderzoek. Op basis van deze kennis adviseert en ondersteunt het RIVM overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. Ook werkt het RIVM  (internationaal) samen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten.