De milieuongevallendienst ( MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst)) van het RIVM ondersteunt regionale overheden en de rijksoverheid rond de bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. Op deze pagina staat informatie over de incidenten waar de MOD bij betrokken was.

 

3 mei 2019: Broeibrand bij afvalenergiecentrale in Dordrecht

Bij een afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg in Dordrecht ontstond op woensdagavond 1 mei een broeibrand in een afvalbunker. Om te bepalen of er maatregelen nodig waren, nam de brandweer luchtmonsters vlakbij de brand en op grotere afstand van de brand. De Milieu Ongevallen Dienst van het RIVM heeft deze monsters geanalyseerd en de resultaten teruggekoppeld aan de brandweer. 

Naar bericht Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid


19 april 2019: onbekend poeder in vuilniswagen zorgt voor brand

Op vrijdag 19 april werd de MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) opgeroepen voor assistentie bij een incident. Het ging om een vuilniswagen waarvan het afval spontaan ging branden. De chauffeur heeft zijn lading aan de kant van de weg gedumpt. Zie ook het bericht van de Stentor.

Tussen het afval zat zakjes met een oranje-bruin poeder dat in aanraking met water rook gaf. De Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de brandweer nam het poeder mee naar het RIVM voor verder analyse. Dit was van belang in verband met het opgevangen bluswater, het afvoeren van de restanten van het vuilnis en ontsmetting van de bluskleding en het materiaal.

Via een aantal metingen en testen ontdekte de MID Multifunctionele Individuele Dosis (Multifunctionele Individuele Dosis) dat het poeder een haarverfproduct was. Het poeder bevatte onder andere ammoniak dat bij normaal gebruik van het product zorgt dat de haarschubben tijdens een spoeling open komen te staan.


12 maart 2019: kinderen onwel in gymzaal Lutjebroek

“Meerdere kinderen zijn dinsdagochtend onwel geworden in een gymzaal in Lutjebroek. Het is de tweede keer in korte tijd dat kinderen van dezelfde klas onwel werden”. Zo kwam een melding binnen bij de dienstdoende coördinator van de Milieu Ongevallen Dienst (MOD). De Adviseur Gevaarlijke Stoffen ( AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) van veiligheidsregio Noord-Holland Noord had zelf wat gaszakken gevuld met lucht uit de gymzaal. Ook  had de AGS enkele watermonsters om uit te zoeken of er mogelijk een stof in het water of de lucht zat die de klachten van de kinderen kon verklaren. De lucht en watersamples zijn door een politieagent naar het RIVM gebracht voor analyse. De agent kreeg extra meetapparatuur mee om nog aanvullende luchtmonsters te nemen. Het RIVM heeft de lucht- en watermonsters nauwkeurig onderzocht. Daaruit bleek dat in zowel de lucht als het water geen stoffen zaten die de klachten van de kinderen konden verklaren. 


2 maart 2019: ondersteuning veiligheidsregio Noordoost Gelderland bij brand in Wilp

Bij afvalverwerkingsbedrijf Attero brak zaterdagavond 2 maart om circa 21.15 uur een grote brand uit. Er stond een grote berg met afval in brand. In de omgeving was een dikke zwarte rook zichtbaar. De brand is om circa 03.00 uur op zondagochtend 3 maart door de Veiligheidsregio NoordOost Gelderland onder controle verklaard. Om de kans op de aanwezigheid van dioxines uit te sluiten in de omgeving van Attero Wilp, heeft de gemeente Voorst opdracht aan het RIVM gegeven om monsters te nemen en te analyseren.


10 februari 2019: Ondersteuning veiligheidsregio Drenthe bij brand in Wijster

De Milieuongevallendienst (MOD) heeft op zondag 10 februari voor de veiligheidsregio Drenthe neergeslagen roetdeeltjes onderzocht en veegmonsters genomen na brand bij het bedrijf Noblesse in Wijster.

Naar bericht VR


9 februari 2019: ondersteuning bij grote lekkage tankwagen in Alblasserdam

De Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM heeft op zaterdag 9 februari 2019 voor de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid luchtmonsters geanalyseerd. De brandweer had de monsters genomen bij een incident met een tankwagen met Petrolad 2101, een additief voor smeermiddelen. Om de druk af te voeren ging een veiligheidsklep van de tankwagen open door oververhitting van de stof. Daarbij kwam damp vrij kwam en ontstond stankoverlast. Door de stevige wind verspreidde de geur zich in een brede strook in noordoostelijke richting over Nederland. De MOD heeft verspreidingsberekeningen uitgevoerd om het effectgebied in kaart te brengen.

Door het koelen van de tankwagen en het overpompen van de inhoud was het incident snel onder controle. Uiteindelijk heeft de brandweer zelf luchtmonsters genomen met gasmonsterzakken. De MOD heeft de monsters geanalyseerd.

Naar bericht veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid


21 januari tot en met 7 februari 2019: ondersteuning op Sint Maarten

Van 21 januari tot en met 7 februari 2019 was een team van de Milieuongevallendienst  op Sint Maarten om metingen te doen en monsters te nemen op verschillende plekken rond de stortplaats in Philipsburg. Op de stortplaats zijn regelmatig branden. De metingen en monsters zijn nodig om de mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen in de omgeving van de vuilstort in te kunnen schatten.


5 februari 2019: ondersteuning veiligheidsregio Gelderland-Zuid bij gaslucht

Naar aanleiding van stankklachten op een bedrijventerrein in Tiel heeft de Milieuongevallendienst (MOD) luchtmonsters genomen. Men vermoedde een lekkage bij een open rioolbuis. De MOD heeft apparatuur uitgeleend waarmee de brandweer de lekkage kon bevestigen.

Naar bericht veiligheidsregio Gelderland-Zuid


2 februari 2019: Ondersteuning bij vaststellen van onbekende stof

Een ongewone inzet voor de Milieuongevallendienst (MOD) was het onderzoek naar braaksel op een snoetenpoetsdoekje dat door de Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland naar het RIVM opstuurde voor analyse. Een jong kind was ziek geworden en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De MOD heeft onderzoek gedaan naar de onbekende stof. De chemische analyse toonde dat het ging om de stof MDMA chemische stof 3,4-methyleendioxymethamfetamine (chemische stof 3,4-methyleendioxymethamfetamine). Het RIVM heeft de uitkomsten direct teruggekoppeld. De resultaten kwamen overeen met het beeld dat de artsen in het ziekenhuis hadden vastgesteld bij de behandeling van het slachtoffer.


23 januari 2019: Benzinelucht Broeksittard

Na lozing van een onbekende stof op het riool in Broeksittard roken mensen in de omgeving een benzine-achtige geur. Toxicologen van het RIVM gaven de adviseur gevaarlijke stoffen informatie over de grenswaarden van benzine-achtige stoffen. De toxicoloog heeft gekeken bij welke concentraties je dit soort stoffen al kunt ruiken en wanneer mogelijk gezondheidsklachten kunnen optreden. De informatie is teruggekoppeld aan de adviseur gevaarlijke stoffen.


5 januari 2019: Ondersteuning veiligheidsregio Drenthe na brand bij afvalverwerker

De Milieuongevallendienst (MOD) heeft op zaterdag 5 januari jl. voor de Veiligheidsregio Drenthe metingen gedaan en veeg- en grasmonsters genomen na een brand in Wijster bij een afvalverwerkingsbedrijf.

Naar bericht veiligheidsregio Drenthe


4 januari 2019: Ondersteuning bij bepaling risico’s van stoffen in containers van MSC Marine Stewardship Council (Marine Stewardship Council) Zoë

RIVM ondersteunde DCC- IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat) ondersteund bij het inschatten van mogelijke risico’s  van de stoffen in twee overboord geslagen containers van de MSC Zoë. Toxicologen van het RIVM hebben gekeken naar de eigenschappen van de stoffen in de containers en de mogelijke risico’s voor mensen en milieu. De bevindingen van het RIVM zijn meegenomen in een gezamenlijk advies van Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen en het RIVM.

Zie ook persbericht Rijkswaterstaat