Rogier Bos (Vlaardingen, 1960) is medisch bioloog en hoofd van de afdeling Klinische Immunologie van het Centrum Immunologie van infectieziekten en vaccins. Per 1 november 2016 is Rogier Bos ook waarnemend centrumhoofd bij centrum IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins).

Bescherming tegen infectieziekten, onder meer via vaccinatie, blijft van grote toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg. Goed onderzoek, zoals naar nieuwe immunisatiestrategieën, is cruciaal voor de verdere voortgang.

 

Rogier Bos studeerde biologie aan de universiteit van Leiden en promoveerde in 1992 aldaar aan de medische faculteit op een onderzoek naar toepassingen van de immunotechnologie bij hart- en vaatziekten getiteld 'The use of mono- and bispecific monoclonal antibodies for fibrinolysis research'.

Hierna werkte hij, als onderzoeker verbonden aan TNO Preventie en Gezondheid in Leiden, aan de ontwikkeling van diagnostische testen voor risico factoren bij hart- en vaatziekten. In 1997 voegde Rogier zich bij het Leidse biotech-bedrijf Pharming, waar hij meewerkte aan het onderzoek naar transgeen geproduceerde humane recombinant eiwitgeneesmiddelen.


Sinds 2001 werkt Rogier als lijnmanager bij verschillende uitvoerende onderdelen van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport); maar altijd met een duidelijke link naar bio(techno)logische geneesmiddelen. Beginnende bij het RIVM in Bilthoven, vanaf 2011 bij CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)/MEB Medicines Evaluation Board (Medicines Evaluation Board) in Utrecht en vervolgens in 2013 bij de CCMO Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (Nederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) in Den Haag. Vanaf mei 2014 weer bij het RIVM in de huidige positie bij het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)).

Expertise

  • Immunotechnologie
  • Medische biotechnologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl