Susan Janssen is hoofd van het Centrum Gezondheidsbescherming van het RIVM.

Susan Janssen

Ik zet mij graag in voor maatschappelijk relevante uitdagende gezondheidsvraagstukken. Het doel van GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming) en dus van mij als hoofd is het beschermen van de gezondheid van de mens. Innovaties hebben hier een hele belangrijke rol  in.

Susan (1973) studeerde medische biologie aan de universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2001 aan de Katholieke universiteit Nijmegen op moleculaire- en celbiologische aspecten van een rattenmodel voor type II diabetes. Na haar promotie ging zij werken bij het RIVM; eerst als beoordelaar van de kwaliteit van geneesmiddelendossiers van biotechnologische geneesmiddelen en geneesmiddelen bereid uit bloed. Daarna heeft zij aan diverse (internationale) onderzoeksprojecten meegewerkt, is zij relatiebeheerder geweest voor het domein geneesmiddelen en medische technologie en heeft zij op verschillende leidinggevende posities binnen het RIVM gewerkt. Sinds november 2018 is zij het hoofd van het centrum Gezondheidsbescherming.

In het centrum Gezondheidsbescherming richten Susan en haar team zich op zowel risico’s als ‘benefits’ voor de mens van chemische en biologische agentia. Speciale aandacht gaat uit naar geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabaksproducten, consumentenproducten,  en de (interactie met) leefstijlfactoren.  Deze risico’s en benefits worden geïdentificeerd, geanalyseerd, gekwalificeerd en waar mogelijk gekwantificeerd. Daarnaast vindt bij GZB de uitvoering en referentietaak van de perinatale screening plaats. Het centrum werkt samen met relevante stakeholders en veldpartijen. Verder signaleert het centrum nieuwe ontwikkelingen in bovengenoemde domeinen en voert kennis-genererend onderzoek uit om de gezondheidseffecten te duiden. GZB heeft hiervoor tevens een breed scala aan laboratoria ter beschikking en voert wettelijke en referentietaken uit op het gebied van tabaksproducten en geneesmiddelen, inclusief vaccins en bloedproducten.

Expertise

  • Medische technologie
  • Geneesmiddelen: veiligheid en gebruik
  • Alternatieven voor dierproeven
  • Tabak & drugs
  • Ziektemechanismen
  • Genomics for public health (in de maak)

Contact

E-mail: info@rivm.nl