Het centrum Gezondheidsbescherming (GZBGezondheidsbescherming) richt zich op gezondheidseffecten en de risico’s voor de mens van chemische en biologische agentia, met als speciale aandachtsgebieden chemische stoffen, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabak, consumentenproducten,  en de (interactie met) leefstijlfactoren.

Deze effecten en risico’s worden gesignaleerd, geïdentificeerd, geanalyseerd, gekwalificeerd en waar mogelijk gekwantificeerd.  Daarnaast houdt het centrum zich bezig met de vroege detectie van ziekten door een actieve rol bij diverse bevolkingsonderzoeken.

Het centrum adviseert verschillende ministerie (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, SZWSociale zaken en werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het toezicht IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd, NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en relevante (inter)nationale gremia.

De advisering en het onderzoek spitsen zich toe op:

  • Risico’s voor en effecten op de volksgezondheid van chemische en biologische agentia, in het bijzonder biologische geneesmiddelen, chemisch farmaceutische producten, medische technologie, tabaksproducten, drugs en nanotechnologie.
  • Vernieuwingen van teststrategieën voor de risico-evaluatie van chemische stoffen en medische producten, vooral op de eindpunten carcinogenese, mutagenese, reproductie- en immunotoxicologie en sensibilisatie. Expliciete aandacht gaat uit naar alternatieven voor dierproeven.
  • De veilige toepassing van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en andere aspecten van de farmaceutische zorg.
  • Doeltreffendheid en doelmatigheid van de product- en zorgketens met betrekking tot geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.
  • Determinanten voor het ontstaan van chronische ziekten, in het bijzonder de determinanten van veroudering (healthy ageing), voedingsstatus en 'lifestyle’ (onder andere dag-nachtritmeverstoringen).
  • (Technologische) innovaties in de gezondheidszorg.
  • Vroege detectie van ziekten m.b.t. diverse bevolkingsonderzoeken en uitvoering van de hielprikscreening.

Verder signaleert het centrum nieuwe ontwikkelingen in bovengenoemde domeinen, en voert het kennisgenererend onderzoek uit om de gezondheidseffecten te kunnen duiden. Hierbij worden zowel kansen als risico's in beschouwing genomen. Het centrum heeft hiervoor tevens een breed scala aan laboratoria ter beschikking.

GZBGezondheidsbescherming Gezondheidsbescherming voert verscheidene wettelijke en referentietaken uit op het gebied van tabaksproducten,  vaccins en bloedproducten, en geneesmiddelen (Official Medicines Control Laboratory).

Het Centrum Gezondheidsbescherming staat onder leiding van mw. dr.  S.W.J. (Susan) Janssen.

Expertisevelden GZB

 

GZB
 

Contactgegevens
 

Telefoon
 

030 2743485  /  030 2743036

E-mail
 

info@rivm.nl
 

 

 Naar de pagina Organisatie