Het Centrum Gezondheidsbescherming (GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming)) onderzoekt de effecten en risico’s van stoffen en producten op de gezondheid van de mens. De resultaten en inzichten vertaalt GZB naar adviezen en handvatten voor een gezonde start en gezond verloop van het menselijk leven. Zo kijkt het centrum onder andere naar gevaarlijke stoffen, tabak en e-sigaretten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zoals implantaten.

We signaleren nieuwe ontwikkelingen en kijken naar innovaties. We doen onderzoek om de gezondheidseffecten te kunnen duiden en op de beste manier risico’s te kunnen beoordelen. Zowel kansen als risico’s voor gezondheidsbescherming nemen we hierbij in beschouwing. Het centrum heeft hiervoor diverse laboratoria ter beschikking.

Aandachtsgebieden Centrum Gezondheidsbescherming

Voor wie?

Onderzoeksresultaten maken we toegankelijk en publiceren we voornamelijk op rivm.nl. GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming) adviseert verschillende ministeries: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). GZB adviseert ook IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en relevante (inter)nationale gremia.

Wie zijn wij?

Bij het Centrum Gezondheidsbescherming werken ca. 125 medewerkers, zoals apothekers, gezondheidswetenschappers, (bio-) chemici en (bio-) medici, toxicologen, epidemiologen, en analisten. Daarnaast begeleiden wij studenten en promovendi.

Het centrum staat onder leiding van Susan Janssen (centrumhoofd)

Susan Janssen

“Ik zet mij graag in voor maatschappelijk relevante uitdagende gezondheidsvraagstukken. Het doel van GZB Gezondheidsbescherming  en dus van mij als hoofd is het beschermen van de gezondheid van de mens. Innovaties hebben hier een hele belangrijke rol in.”

 

 

 

Het centrum bestaat uit vier afdelingen, elk aangestuurd door een afdelingshoofd:

Effecten Volksgezondheid (Elles Rinkel)

"Goed onderzoek voor een gezonder Nederland. De afdeling Effecten Volksgezondheid zet zich daar elke dag voor in. Door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de veiligheid van implantaten en door te kijken waar kansen liggen om risico’s op ziekte te verminderen."

Productsamenstelling (Peter Keizers)

"Binnen mijn afdeling onderzoeken we de samenstelling en het gebruik van producten met specifieke regelgeving, zoals geneesmiddelen en tabaksproducten. We zetten ons in om de kwaliteit of de risico’s van het gebruik van deze producten te duiden. Zo dragen we bij aan het beschermen van de gezondheid."

 

 

 

 

Vernieuwing Teststrategieën (Janine Ezendam)

"Het doel van onze afdeling is om kennis van de biologie van de mens te vergroten en deze samen met (proefdiervrije) innovaties te benutten om tot een transitie naar een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling te komen. We ondersteunen beleid door zelf onderzoek te doen en verbinden kennis en innovatie."

 

 

 

 

Biologicals, Screening en Innovatie  (Lucia van de Kuil)

"Onze afdeling draagt bij aan een gezond leven door het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten.  Dit doen we door controle op biologische geneesmiddelen en de uitvoering van de hielprikscreening."

GZB
 

Contactgegevens
 

Telefoon
 

030 2743485  /  030 2743036

E-mail
 

info@rivm.nl
 

 

 Naar de pagina Organisatie