Het Centrum Gezondheidsbescherming (GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming)) onderzoekt de effecten en risico’s van stoffen en producten op de gezondheid van de mens. De resultaten en inzichten vertaalt GZB naar adviezen en handvatten voor een gezonde start en gezond verloop van het menselijk leven.

Zo kijkt het centrum onder andere naar gevaarlijke stoffen, tabak en e-sigaretten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zoals implantaten. Daarnaast houdt het Centrum Gezondheidsbescherming zich bezig met het vroegtijdig signaleren van aandoeningen in verschillende bevolkingsonderzoeken.

We signaleren nieuwe ontwikkelingen en kijken naar innovaties. We doen onderzoek om de gezondheidseffecten te kunnen duiden en op de beste manier risico’s te kunnen beoordelen. Zowel kansen als risico’s voor gezondheidsbescherming nemen we hierbij in beschouwing. Het centrum heeft hiervoor diverse laboratoria ter beschikking.

Aandachtsgebieden Centrum Gezondheidsbescherming

Voor wie?

We maken onderzoeksresultaten toegankelijk en publiceren deze vooral op rivm.nl. GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming) (Gezondheidsbescherming) adviseert verschillende ministeries: VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) (Sociale zaken en werkgelegenheid) en LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Daarnaast adviseren we ook de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en andere relevante (inter)nationale organisaties.

Wie zijn wij?

Bij het Centrum Gezondheidsbescherming werken ongeveer 125 medewerkers. Dit zijn onder meer apothekers, gezondheidswetenschappers, (bio-)chemici en (bio-)medici, toxicologen, epidemiologen, en analisten. Daarnaast begeleiden we studenten en promovendi.

Het centrum staat onder leiding van Susan Janssen (centrumhoofd)

Susan Janssen

“Ik zet mij graag in voor maatschappelijk relevante uitdagende gezondheidsvraagstukken. Het doel van het centrum Gezondheidsbescherming  en dus van mij als hoofd is het beschermen van de gezondheid van de mens. Innovaties hebben hier een hele belangrijke rol in.”

 

 

Het centrum bestaat uit 5 afdelingen, elk aangestuurd door een afdelingshoofd:

Public Health Genomics & Screening (Esther de Rijk)

“Binnen onze afdeling zetten wij ons in voor een gezond leven door het vroegtijdig signaleren en voorkomen van ziekten. Hiervoor zijn we referentielaboratorium voor de hielprikscreening en vervullen we de referentietaak voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-screening (Niet Invasieve Prenatale Test). Daarnaast doen we onderzoek naar de inzet van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-testen voor de publieke gezondheid. Ook onderzoeken we de effecten die de verstoring van bioritme heeft op de gezondheid van mensen.” 

 

 

 

 
Medische Technologie (Renske van Leuken)

"Goed onderzoek voor een gezonder Nederland: de afdeling Medische Technologie zet zich daar elke dag voor in. Door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de veiligheid van implantaten en door te kijken naar kansen voor innovatieve, duurzame en veilige inzet van medische technologie.” 

 

 

 

Chemische analyse, Tabak en Drugs  (Peter Keizers)

"Binnen onze afdeling doen we onderzoek naar tabaksproducten en drugs. Zo onderzoeken we hoe schadelijk verschillende tabaksproducten zijn voor de gezondheid en hoe aantrekkelijk ze zijn. Daarnaast hebben we een analytisch chemisch laboratorium dat we breed inzetten voor bijvoorbeeld metingen aan het milieu. Zo dragen we bij aan het beschermen van de gezondheid."

 

 

 

 

 
 
 
 
Vernieuwing Teststrategieën (Janine Ezendam)

"De afdeling Vernieuwing Teststrategieën zet zich in voor de ontwikkeling van proefdiervrije teststrategieën waarmee de schadelijkheid van chemische stoffen en materialen vastgesteld kan worden. We doen zelf onderzoek en verbinden kennis en innovatie. Hiermee ondersteunen we beleid. Zo dragen we bij aan de transitie naar een nieuwe werkwijze om te testen of chemische stoffen en materialen veilig zijn voor de mens.”  

 

 

 

Geneesmiddelen  (Lucia van de Kuil)

"De afdeling Geneesmiddelen richt zich op de kwaliteit en veiligheid van zowel reguliere als biologische geneesmiddelen. Daarbij speelt ook duurzaamheid een steeds grotere rol bij de ontwikkeling en het gebruik van geneesmiddelen. Op deze manier draagt de afdeling bij aan een gezond leven in een gezonde leefomgeving."

 

 

 

 

Contact

Email: secretariaat.gzb@rivm.nl