Jørgen’s expertise ligt op het gebied van preklinisch onderzoek, virologie en immunologie. Hij doet preklinisch onderzoek naar de werking van influenzavaccins. Hierbij staat centraal dat immuunmechanistisch onderzoek in een relevant diermodel wordt uitgevoerd om de vertaling naar de mens zo goed mogelijk te kunnen maken.

In zijn huidige projecten wordt geprobeerd diermodellen zo te optimaliseren dat deze zo goed mogelijk het influenzaziektebeeld van wat in de mens geobserveerd wordt nabootsen. Hierbij spelen virusreplicatie, kinetiek, klinische verschijnselen en pathologie een grote rol. Omdat de verschillende influenzasubtypen een spectrum aan pathologische effecten veroorzaken moet dit voor ieder subtype opnieuw uitgezocht worden. In deze diermodellen wordt vervolgens de effectiviteit van met name pandemische-influenzavaccins getest en wordt geprobeerd om de immunologische werking achter de verschillende typen influenzavaccins op te helderen. Hierbij wordt de humorale response geanalyseerd maar ligt de focus met name op de T-celresponsen. Deze responsen zijn goed geconserveerd voor de verschillende influenzasubtypen en zijn van belang voor de zogenoemde universele-influenzavaccins. De vaccins die onderzocht worden variëren van klassieke levendgeattenueerde en geïnactiveerde vaccins tot nieuwe concepten zoals peptidevaccins die epitoopspecifieke B- en T-celresponsen kunnen induceren.

Achtergrond

Jørgen de Jonge studeerde Scheikunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen met als specialisatie Biochemie. Hij studeerde af in 2000. In 2001 startte hij zijn promotieonderzoek aan de faculteit Medische wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hier deed hij onderzoek aan vesicles gebaseerd op membraanvirussen (virosomen) die fungeerden als transportsysteem om nucleïnezuren de cel in te krijgen met als doel DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-vaccinatie of siRNA-therapie. Hij promoveerde in 2007. Van 2006 tot 2009 heeft hij bij Solvay Pharmaceuticals als preklinisch wetenschapper aan de ontwikkeling van seizoens- en pandemische-influenzavaccins gewerkt. Sinds 2009 werkt hij als wetenschappelijk medewerker, eerst bij het voormalig Nederlands Vaccin Instituut en daarna bij het RIVM/Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins.

Expertise

  • Diermodellen
  • Virologie
  • Immunologie

Contact

E-mail: Info@rivm.nl