Prof. dr. ZhiChao Dang (1964) is senior wetenschappelijk medewerker bij het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast is hij sinds 2007 als gasthoogleraar verbonden aan de Ocean University of China en de Chinese Research Academy of Environmental Sciences.

ZhiChao Dang studeerde maritieme biologie en ecotoxicologie aan de Ocean University of China, waaraan hij na zijn behaalde master in 1989 ook 5 jaar lang als universitair docent verbonden was. Eind 1994 is hij naar Nederland gekomen voor zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hierna ging hij werken als senior klinisch wetenschapper aan het Leids Universitair Medisch Centrum en aan het Vrije Universiteit Medisch Centrum op het gebied van fyto-oestrogenen en stofwisselingsziekten (bijvoorbeeld osteoporose, obesitas en diabetes).

Sinds 2005 is ZhiChao werkzaam bij het RIVM. Tijdens zijn werk bij het RIVM is hij veel betrokken geweest bij verschillende projecten, bijvoorbeeld, bij de risicobeoordeling van industriële chemicaliën in het kader van REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), en bij het afleiden van milieunormen. Hij heeft gewerkt aan het OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development) HPVC humaan papilloma virus campagne (humaan papilloma virus campagne)-stoffenprogramma en het ontwikkelen van OECD testrichtlijnen. Als expert op het gebied van hormoonverstorende stoffen neemt hij deel aan nationale en internationale expertgroepen.

Daarnaast vervult hij een belangrijke taak als wetenschappelijke en culturele liaison tussen het RIVM en Chinese counterparts. ZhiChao Dang is projectcoördinator van verschillende projecten, zoals het G2G Government to Government (Government to Government) samenwerkingsproject tussen China en Nederland (2011-2013) en projecten binnen de raamwerkovereenkomst met de European Chemicals Agency ( ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)).

Expertise

  • Risicobeoordeling stoffen
  • Hormoonverstorende stoffen
  • Ecotoxicologie
  • Fysiologie

Contact

E-mail: info@rivm.nl