Sicco Louw is sinds 1 februari 2023 als Chief Financial Officer (CFO) verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het RIVM.

Mensen maken het RIVM, dat heb ik zelf nu al een jaar met eigen ogen kunnen zien. De onderdelen van bedrijfsvoering zorgen samen ervoor dat alle RIVM’ershun werk zo goed mogelijk en met veel plezier kunnen doen. Ik draag daar graag een steentje aan bij

Neerlandicus Sicco Louw is een ervaren manager binnen de Rijksoverheid. Hij was onder meer directeur Communicatie op de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)), en directeur Personeel & Organisatie bij BZK. Sinds de zomer van 2020 werkt Sicco als interim-manager via de Algemene Bestuursdienst. In die hoedanigheid kwam hij in januari 2022 naar het RIVM, waar hij eerder adjunct-directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding en waarnemend directeur Volksgezondheid & Zorg was. Sicco is verder namens de PvdA lid van de gemeenteraad Zoetermeer.