De specialistische kenniscentra en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's krijgen professionele ondersteuning van een centrale bedrijfsvoering.

Stafafdeling

Stafhoofd

Bureau Directieraad

Dhr de heer (de heer). P. (Patrick) Meijer

Communicatie & Duurzame Informatievoorziening 

Mw mevrouw (mevrouw). M.S. (Marieke) Timmer (waarnemend stafhoofd)

Financiën, Control en Inkoop

Dhr. A. A.J. (André) Dijkhuijs

Organisatie, Bedrijfsvoering & Personeel

Dhr. E. (Erwin) Verboom

Projectbureau Nieuwe Huisvesting

Mw. V.H.H. (Veronique) Marks

Naar de pagina Organisatie