Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)  is een kenniscentrum voor hygiëne en infectiepreventie. Activiteiten die het LCHV uitvoert zijn onder meer het maken van richtlijnen, het geven van scholing aan GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en en het beantwoorden van vragen over hygiëne en infectiepreventie.

Contact

Correspondentieadres:
RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Telefoon:
T: +31(30) 274 7000

Email:
lchv@rivm.nl

Scholingsaanbod

Het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid  organiseert jaarlijks diverse (bij-)scholingsactiviteiten. Deze zijn primair gericht op personen die werkzaam zijn bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst in de technische hygiënezorg. Hieronder wordt een actueel overzicht van de scholingsactiviteiten in 2019 geboden.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met lchv@rivm.nl.

Maart
26 maart ijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Transmissiedag
April
11 april Hygiëne en infectiepreventie bij evenementen
Mei
21 mei Studiedag Ship Sanitation Certificatie
Oktober
8 oktober Studiedag Tatoeëren en Piercen
December
11 december LCHV/LOHV symposium