Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond blijven door ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Van douchen en handenwassen tot het schoonhouden van de keuken, het bewaren van etenswaren in de koelkast, het steriliseren en desinfecteren van voorwerpen of oppervlakken, maar ook het zuiveren van rioolwater. Deze pagina geeft een overzicht van de informatie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over hygiëne en infectiepreventie.

De teksten voor folders en veelgestelde vragen zijn te gebruiken in publieksvoorlichting over hygiëne. GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en en andere organisaties die aan voorlichting doen kunnen deze teksten gebruiken bij de ontwikkeling van eigen materialen.

Voor professionals

Hygiëne is niet alleen in de routine van alledag belangrijk. Ook voor (zorg)professionals is een goede hygiëne van belang in het voorkomen van de verspreiding van infectieziekten. De richtlijnen voor professionals kunnen onder specifieke omstandigheden anders zijn dan de aanbevelingen voor niet-professionals. Daarom staan hieronder een aantal links naar speciefieke informatie voor professionals op het gebied van hygiene en infectiepreventie.

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, onderdeel van Centrum Infectieziektebestrijding) heeft als doel het ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een landelijk eenduidig en praktisch beleid op het gebied van de technische hygiënezorg. Dit doet zij door richtlijnen te ontwikkelen, als vraagbaak en communicatiekanaal te fungeren en door voorlichtingsmaterialen en aanverwante zaken te ontwikkelen.

De Werkgroep Infectiepreventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk.

Het doel van SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen is een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Het streven is dat 30 verpleeghuizen deelnemen aan SNIV. De toolkit handhygiëne van de SNIV bestaat uit een implementatiegids en losse tools die u kunt inzetten om het navolgen van handhygiënerichtlijnen te verbeteren.

De regionale artsen-consulent zijn er om de infectieziektebestrijding bij de GGD’en te ondersteunen. Ook zetten zij zich in voor voor lokale verbeter- en ondersteuningsprojecten. Een aantal door GGD'en uitgevoerde projecten hebben betrekking op (de verbetering) van het hygiëne en technische hygiënezorg. Deze producten voortkomend uit deze projecten zijn te vinden op de RACRegionale Arts Consulenten-hygiënepagina.

  • Evidence-based hygiëneadviezen bij een uitbraak van gastro-enteritis in een kinderdagverblijf
  • Richtlijn hygiëneadviezen bij een uitbraak van gastro-enteritis in een kinderdagverblijf
  • Infectierisico en hygiëne kinderboerderijen
  • Hygiënestatus op zorgboerderijen
  • Kinderopvang op de boerderij: folder voor houders agragische kinderopvang
  • Kinderopvang op de boerderij:folder voor ouders agragische kinderopvang

Handen wassen, doe het goed en vaak

Bacteriën en virussen zijn overal. Door regelmatig uw handen goed te wassen met water en zeep verkleint u de kans dat u ziek wordt of anderen besmet.
In deze korte film ziet u wanneer u handen moet wassen en hoe u dat het beste kunt doen.