Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Poliovirus (acute slappe verlamming, kinderverlamming, poliomyelitis) wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Als de detectie PCRpolymerase chain reaction positief is wordt het nadere typeringsonderzoek op Rijkskosten door RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CibCentrum Infectieziektebestrijding uitgevoerd.

Referentiecentrum: RIVM-Cib

Het regionaal laboratorium dient RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance op de hoogte te brengen van de komst van materiaal (24-uurs dienst). Bij klinische verdenking is snelle actie vereist vanwege potentiele consequenties van een daadwerkelijke poliobevinding.

Meldingsplicht

Polio is een Groep A meldingsplichtige infectieziekte.

Inperkingsniveau lab werkzaamheden: BSL3biosafety level 3

-tabel-

Inzend informatie Poliovirus diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
typering
 • feces*, stam, keeluitstrijk*, liquor*
 • na overleg
 • 2-3 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • E. Duizer
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-27209412
 • #
 • -
detectie
 • feces*, keeluitstrijk*, liquor*
 • na overleg
 • 2-10 d
 • #
 • -
Neutralisatie test
 • serum*
 • -
 • 7-28 d
 • L31504
 • -