Veranderingen in de logistieke uitvoering van PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) Mw mevrouw (mevrouw). Y.H.H.M. Wijnands, medisch adviseur RIVM – RCP Regionale Coördinatie Programma's (Regionale Coördinatie Programma's) Bilthoven

U vindt de presentatie in de kolom 'Download'.


Routinematige navelstrengbloedbepaling is vervallen per 1 januari 2013

In de materialen die op deze site zijn te downloaden, wordt aangegeven dat de routinematige bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep (RhD Rhesus (D) (Rhesus (D))) in het navelstrengbloed van kinderen van RhD-negatieve zwangeren op termijn vervalt.
Inmiddels heeft de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) besloten dat de routinematige navelstrengbloedbepaling kan vervallen per 1 januari 2013. In uitzonderingssituaties blijft de navelstrengbloedbepaling door lokale laboratoria wel bestaan:

  • bij een ontbrekende uitslag van de foetale RhD-typering
  • bij de geboorte van meerlingen met een positieve foetale RhD-typering
  • in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bijvoorbeeld bij zeldzaam voorkomende genetische variatie. Dit gebeurt op geleide van de uitslag van Sanquin.

Meer informatie: