Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft besloten dat de routinematige bepaling van de Rhesus (D)-bloedgroep(RhD Rhesus (D) (Rhesus (D))) in het navelstrengbloed van kinderen van RhD-negatieve zwangeren kan vervallen per 1 januari 2013.

Evaluatieonderzoek heeft aangetoond dat de sinds juli 2011 ingevoerde foetale RhD Rhesus (D) (Rhesus (D))-typering in week 27 een betrouwbare vervanger is van de navelstrengbloedbepaling. In uitzonderingsgevallen blijft de navelstrengbloedbepaling door lokale laboratoria gehandhaafd.

De nieuwe situatie sinds juli 2011

Sinds 1 juli 2011 krijgen RhD-negatieve vrouwen in week 27 van de zwangerschap een foetale RhD-typering aangeboden. De test bepaalt de RhD-bloedgroep van het kind in het bloed van de zwangere vrouw. Als de test uitwijst dat het kind RhD-positief is, krijgt de vrouw in week 30 en direkt na de bevalling anti-D toegediend. Vrouwen die zwanger zijn van een RhD-negatief kind krijgen geen anti-D.

Evaluatie van de wijzigingen

Sanquin Diagnostiek heeft gedurende de pilotfase zowel de foetale RhD-typering als de navelstrengbloedbepalingen uitgevoerd. Eind 2012 is door TNO de landelijke evaluatie opgeleverd en is de vraag beantwoord of de nieuw ingevoerde DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-techniek - inclusief de landelijke invoering daarvan - betrouwbaar genoeg is om de sinds jaren uitgevoerde navelstrengbloedbepaling te kunnen laten vervallen.

Handhaving navelstrengbloedbepaling in uitzonderingsgevallen

De navelstrengbloedbepaling door lokale laboratoria zal voor het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) in bepaalde gevallen wel blijven bestaan:

  • bij een ontbrekende uitslag antenatale Rh(D) typering,
  • bij geboorte van meerlingen met een positieve foetale Rh(D) typering
  • in bepaalde uitzonderingssituaties zoals bij zeldzaam voorkomende genetische variatie. In deze uitzonderingssituaties zal op geleide van de uitslag van Sanquin de navelstrengbloedbepaling moeten worden uitgevoerd door lokale laboratoria.