Hier kunt u de formulieren downloaden voor deelname aan de module Lijnsepsis van  PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance).