Dit protocol is bedoeld voor het (half-)jaarlijkse prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties in het kader van het PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance-netwerk. Het onderzoek is ontwikkeld als een punt-prevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het ziekenhuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is gekozen om het prevalentieonderzoek in het kader van PREZIES jaarlijks in de maanden maart en oktober te laten plaatsvinden.

Het prevalentieonderzoek ondersteunt op landelijk niveau de beoordeling van trends in het ontstaan van ziekenhuisinfecties. Op ziekenhuisniveau dient het onderzoek tevens als hulpmiddel bij het bepalen van de hoogrisico-populaties. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend (incidentie)onderzoek.

Thema's

Gekoppeld aan het prevalentieonderzoek zijn een tweetal thema’s: beoordeling antibioticagebruik en beoordeling gebruik van urineopvangmateriaal (voorheen urethra-kathetergebruik). Deelname aan een thema is optioneel.

Oefencasussen Prevalentieonderzoek 2019

Tijdens de praktische workshop op 12 februari 2019 is geoefend met het invullen van een aantal casussen.
Indien u de workshop niet heeft kunnen bijwonen en toch met de casussen wilt oefenen ter voorbereiding op de uitvoering van het prevalentieonderzoek kunt u dat doen via dit formulier

Indien u na het oefenen vragen heeft kunt u deze stellen door een mail te sturen aan PREZIES@rivm.nl.

 

Prevalentieonderzoek maart en oktober 2021

Het protocol en de dataspecificaties voor het prevalentieonderzoek van maart en oktober 2021: