Dit protocol is bedoeld voor het jaarlijkse prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties in het kader van het PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)-netwerk. Het onderzoek is ontwikkeld als een punt-prevalentieonderzoek. In een ideale situatie zou de gegevensverzameling in het ziekenhuis op één dag moeten plaatsvinden. In de praktijk is dat vrijwel altijd onmogelijk en wordt de gegevensverzameling uitgevoerd binnen een korte periode (1 maand). Er is gekozen om het prevalentieonderzoek in het kader van PREZIES jaarlijks in de maand maart te laten plaatsvinden.

Het prevalentieonderzoek ondersteunt op landelijk niveau de beoordeling van trends in het ontstaan van ziekenhuisinfecties. Op ziekenhuisniveau dient het onderzoek tevens als hulpmiddel bij het bepalen van de hoogrisico-populaties. De resultaten kunnen richtinggevend zijn bij het starten van interventies of aanvullend (incidentie)onderzoek.

 

Micro-organismen

Vanaf 2023 is het mogelijk om de gekweekte micro-organismen via zowel de PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) stamlijst als de SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine (Systematized Nomenclature of Medicine) stamlijst aan te leveren. De PREZIES stamlijst geldig vanaf 2023 staat hier.

Voor de SNOMED stamlijst zie https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct. Een aantal bijzondere coderingen staan hieronder vermeld.

 

Geen kweek gedaan (niet mogelijk bij de module POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties))

2667000

Kweek negatief (niet mogelijk bij de modules POWI en Lijnsepsis)                                   

264868006

Polymicrobieel

140791000146108

 

Prevalentieonderzoek 2023