Hier vindt u de veelgestelde vragen over het prevalentieonderzoek.

FAQ frequently asked questions (frequently asked questions) PO – Welke infecties moeten als zorginfectie worden geregistreerd?

Niet registreren

  • Infectie aanwezig bij opname (of infectie in de incubatieperiode). Ook een complicatie of uitbreiding van de infectie aanwezig bij opname wordt niet als zorginfectie geregistreerd. Echter, als er sprake is van een ander micro-organisme (andere verwekker, duidelijk ander resistentiepatroon) wordt het als een nieuwe infectie gezien en wel als zorginfectie geregistreerd.
  • Ook infecties, waarvan bewezen is dat ze via de placenta zijn overgebracht en die kort na de geboorte worden vastgesteld (bv. toxoplasmose, rubella, cytomegalie, syfilis, en Herpes-simplex-virusinfecties) worden niet als zorginfectie geregistreerd.

Wel registreren

  • Nieuwe infectie ontstaan tijdens de huidige opname.
  • Nieuwe infectie die ontstaat ten gevolge van een infectie die aanwezig was bij opname.
    Voorbeelden: secundaire sepsis of prostatitis na een urineweginfectie aanwezig bij opname. Uitbreiding van een infectie aanwezig bij opname veroorzaakt door een ander micro-organisme (andere verwekker, duidelijk ander resistentiepatroon).
  • Postoperatieve wondinfectie die ontstaat na een wondklasse 3 of 4 operatie, ook al waren de veroorzakende micro-organismen al bij opname aanwezig.
  • ZIBO (ZorgInfectie Bij Opname): zorginfectie (die moet hebben voldaan aan de definitieset) aanwezig of behandeld op het moment van het prevalentieonderzoek én aanwezig op het moment van de opname, indien opname binnen 48 uur na ontslag van de vorige opname plaatsvindt. Voor postoperatieve wondinfecties worden de termijnen van 30 of 90 dagen aangehouden. Voor Clostridium difficile infecties geldt dat een infectie vastgesteld in de eerste 48 uur van een opname en heropname binnen 28 dagen als ZIBO wordt geregistreerd.
  • Een neonatale infectie als gevolg van het passeren van het geboortekanaal bij een klinische bevalling.