Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

 
CAS-nummer 75-05-8

a (mg/m3)

-17,8

b

1

n

2

Status

Interim

Voorgesteld d.d.

04-05-2018

Interim d.d.

19-07-2018

Vastgesteld d.d.

-

Opmerking

-

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’ (proposed):
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA quantitative risk assessment worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘interim’:
    De toetsgroep heeft de afleiding van de probitrelatie en het bijbehorende stofdocument op inhoudelijke gronden goedgekeurd. De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Een probitrelatie met deze status mag alleen in een QRA worden gebruikt wanneer voor de betreffende stof nog geen formeel vastgestelde probitrelatie beschikbaar is.
  • Status ‘vastgesteld’:
    De probitrelatie is vastgesteld door het ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu en is, of zal worden opgenomen in de rekenmethodiek. Het gebruik in een QRA van een probitrelatie met deze status is verplicht. Een actueel overzicht van de status van probitrelaties vindt u op deze website.

Historie afleiding probitrelatie

 

 

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

24-02-2009

a= -18,3mg/m3 kubieke meter

b= 1,45

n= 1,38

Interim 17-09-2009

a= -18,3mg/m3

b= 1,45

n= 1,38

Voorgesteld (herzien)

04-05-2018

a= -17,8 mg/m3 milligram per kubieke meter

b= 1

n= 2

Interim (herzien) 19-07-2018

a= -17,8 mg/m3

b= 1

n= 2