Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

CAS-nummer 126-98-7

a (mg/m3)

-11,2

b

1,17

n

1,71

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

18-05-2020

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

01-04-2021

Opmerking

-

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afdeling probitrelatie:

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 20-05-2009

a=-9,26 mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter) milligram per kubieke meter   milligram per kubieke meter  

b=1

n=2

Voorgesteld (herzien) 18-05-2020

a=-11,2 mg/m3

b=1,17

n=1,71

Inhoudelijk vastgesteld 01-04-2021

a=-11,2 mg/m3

b=1,17

n=1,71