Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

CAS-nummer 67-56-1

a (mg/m3)

-20,8

b

1

n

2

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

20-05-2009

Voorgesteld (herzien) d.d.

01-04-2021

Inhoudelijk vastgesteld

08-06-2022

Opmerking -

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie:

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 20-05-2009 -
Voorgesteld (herzien) 01-04-2021

a = -20,8 mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter)

b = 1

n = 2

Inhoudelijk vastgesteld 08-06-2022

a = -20,8 mg/m3

b = 1

n = 2