Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie

CAS-nummer 74-83-9

a (mg/m3)

-19,1

b

1,64

n

1,22

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

06-06-2017

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

18-08-2017

Opmerking

Voor deze stof is een probitrelatie voorgeschreven in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Er is een herziene probitrelatie afgeleid. Deze probitrelatie heeft geen formele status.

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld

06-06-2017

a=-19,1 mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter)

b=1,64

n=1,22

Inhoudelijk vastgesteld 18-08-2017

a=-19,1 mg/m3

b=1,64

n=1,22