Achtergrondinformatie over de afleiding, goedkeuring en vaststelling van de probitrelatie.

CAS-nummer 7446-09-5

a (mg/m3)

-12,6

b

1

n

2

Status

Inhoudelijk vastgesteld

Voorgesteld d.d.

15-03-2018

Inhoudelijk vastgesteld d.d.

04-05-2018

Opmerking

het Revi Regeling externe veiligheid inrichtingen (Regeling externe veiligheid inrichtingen) staat dat de Handleiding Risicoberekeningen Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) en in combinatie met Safeti-NL versie 8 gebruikt moet worden voor het opstellen van een QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment). In deze handleiding en software is een verouderde probitrelatie voor deze stof opgenomen. Er is een actuele probitrelatie afgeleid en inhoudelijk vastgesteld door de Toetsgroep probitrelaties. Deze probitrelatie is hierboven weergegeven. Het RIVM beveelt aan deze probitrelatie te gebruiken in risicoanalyses. 

Bij het proces van afleiden, beoordelen en vaststellen van een probitrelatie doorloopt de status van de probitrelatie achtereenvolgens de volgende stappen:

  • Status ‘voorgesteld’:
    De probitrelatie is afgeleid door de auteur van het stofdocument en op inhoudelijke gronden goedgekeurd door de Toetsgroep probitrelaties. De probitrelatie is nu voor extern commentaar gepubliceerd.
  • Status ‘inhoudelijk vastgesteld’:
    De afgeleide probitrelatie is het resultaat van een beoordeling van de voorgestelde probitrelatie en de ontvangen commentaren. Deze probitrelatie bevat de meest actuele wetenschappelijke inzichten.

Historie afleiding probitrelatie

Status

Datum

Probitrelatie

Voorgesteld 15-03-2018

a=-12,6 mg/m3 milligram per kubieke meter (milligram per kubieke meter)

b=1

n=2

Inhoudelijk vastgesteld 04-05-2018

a=-12,6 mg/m3

b=1

n=2