Deze Signaleringsbrief wordt drie maal per jaar opgesteld door het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie. KIR-nano richt zich op de potentiële risico’s van nanotechnologie voor mens en milieu in opdracht  van de Nederlandse overheid. Met deze signaleringsbrief wil KIR-nano de overheid, professionals en andere geïnteresseerden informeren over huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veld van risico’s van nanotechnologie. 

Contact redactie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar KIR-nano@rivm.nl

Aanmelden Signaleringsbrief KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano

U kunt zich aanmelden voor de signaleringsbrief KIR-nano.