Go to abstract

Samenvatting

De toenemende activiteiten van RIVM op het gebied van integrale milieu-rapportages en verkenningen heeft de ontwikkeling van een gedegen informatie-infrastructuur tot gevolg gehad. Dit heeft geresulteerd in een verzameling informatie-systemen ten behoeve van de verwerving, verwerking, distributie en presentatie van milieu-gegevens. Deze systemen opereren voornamelijk binnen RIVM, alhoewel de steeds verdergaande samenwerking met externe instituten in binnen- en buitenland een bezinning over het informatie-beleid rechtvaardigt. Ten einde meer bekendheid te geven aan een breed publiek over kenmerken van basisbestanden die nodig zijn voor internationale, integrale milieustudies en -rapportages, wordt jaarlijks een catalogus uitgegeven. Dit rapport vormt de 1996 catalogus van internationale data sets die beschikbaar zijn binnen RIVM.

Abstract

RIVM's involvement in integrated environmental assessment, reporting and forecasting has brought about the development of a comprehensive information infrastructure. Over the last few years, this has resulted in a collection of information systems for the acquisition, processing, distribution and presentation of environmental information. These systems operate mainly within RIVM, although the collaboration with external partners, which continues both nationally and internationally, justifies the need to review data and information policies. Data access and harmonisation are further promoted in print-outs of data sets on global and regional research activities, published yearly as RIVM's Catalogue of International Data Sets. These will be discussed in the 1996 catalogue.

Overig

Grootte
0MB