Go to abstract

Samenvatting

In een blind onderzoek bij de rat zijn de effecten van een zestal Transposon (Tn-5) insertiemutanten en de uitgangsstam van Bordetella pertussis op cardiovasculaire autonome receptoren en hemodynamiek onderzocht. Drie van deze mutanten (BP 347, 356 en 357) missen het vermogen om het toxische bestanddeel pertussis toxine te produceren. Met een cardiovasculair farmacologische methode kon worden aangetoond dat deze deletiemutanten geen of nauwelijks effecten hebben op vasculaire beta-adrenerge receptoren, cardiale cholinerge receptoren en de bloeddruk. De andere mutanten daarentegen hebben een sterke invloed op de autonome receptor functies (beta-adrenoceptor antagonerend en anticholinerg) en bloeddruk (hypotensie). Vergelijking met bestaande assays voor de detectie van pertussis toxine toont aan dat de farmacologische methode een zeer gevoelige, betrouwbare en kwantitatieve methode kan zijn voor de controle van cellulaire en acellulaire B.pertussis vaccins op de aanwezigheid van het toxische bestanddeel pertussis toxine.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB