Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport, dat een continue onderzoek is dat over heel Nederland plaats vindt, geeft een overzicht van in de provincie Friesland voorkomende locaties van afvalverwerkingsplaatsen. Het geheel is een continu onderzoek over heel Nederland naar alle voorkomende locaties van afvalverwerkingsplaatsen ; hieronder worden o.a. verstaan open en gesloten stortplaatsen, autowrakterreinen, verbrandingsinstallaties etc. Dit onderzoek beoogt een inzicht te verkrijgen omtrent o.a. ruimtebeslag, hoeveelheden en soorten afvalstoffen, hetzij los of in relatie tot elkaar.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB